bdswisserfahrung.npage.de

Forfatteren Anne Birgitte Lindholm

I 2010 blev jeg spurgt af en kursus- og konferencevirksomhed, om jeg ville undervise i distanceledelse hos dem. Jeg tog imod opfordringen og gik i gang med at forberede et kursus ud fra den viden, jeg havde om distanceledelse fra litteratur og egen erfaring, og efter et par kurser påbegyndte jeg en besøgsrunde hos mange forskellige distanceledere i private og offentlige organisationer for at få indblik i deres verden og deres oplevelser.

Det var et spændende billede, der tegnede sig, og jeg blev stærkt optaget af de udfordringer, der opstår, når en organisation samarbejder på distancen, ikke mindst i forbindelse med lederskabet. Jeg fortsatte med at undervise på såvel åbne som interne virksomhedskurser, og undervejs læste og anbefalede jeg en masse spændende litteratur, som omhandlede forskellige facetter af distanceledelse, uden dog at rumme det hele. For den bog, der kunne hjælpe distancelederen til at forholde sig til sit distancelederskab med alle dets facetter, den fandt jeg ingen steder.

To år senere spurgte Marianne Thorhauge, redaktør hos L&R Business, om jeg ville skrive den bog – den praksisnære bog om Lederskab på Distancen. Det var en spændende mulighed, for her kunne alle de tanker, diskussioner og refleksioner, som jeg havde delt med distancelederne gennem de sidste par år, deles med alle andre, som havde lignende udfordringer.

Processen blev indledt med en interviewrunde af 11 distanceledere, som har hver deres tilgang til ledelse på distancen: Offentlig eller privat virksomhed, lokal eller global interaktion, forskellige virksomhedsstørrelser, forskelligt organisatorisk niveau, forskellig omverden, forskellige brancher. Hele vejen rundt stillede jeg de samme spørgsmål til alle for at være i stand til at identificere såvel generelle tendenser som interessante individuelle udfordringer. Alle mødte mig med stor interesse og åbenhed, og flere gav udtryk for, at interviewet havde givet dem anledning til mange efterfølgende refleksioner.

Det var med en vis ydmyghed, jeg derefter gav mig i kast med at skrive bogen. Hvad kan jeg bibringe dig, der står med distanceudfordringerne hver eneste dag?

Svaret er refleksion - over dit lederskab, dine forventninger, dine overbevisninger, dine vaner, dine muligheder, dine alternativer. Derfor er bogen ikke en tung teoribog, men en praksisnær håndbog, der lægger op til, at du selv er aktiv, og at du forholder dig bevidst til de områder, som gennemgås, og relaterer dem til din egen situation. Der er henvist til relevante teorier, og ind imellem er de også beskrevet kortfattet, men bogens vigtigste formål er at skabe grobund for spørgsmål, diskussion og refleksion hos dig som distanceleder – også gerne med involvering af dine medarbejdere og kolleger.

Konsulenten Anne Birgitte Lindholm

Jeg har været partner og medejer i konsulenthuset PS4 A/S siden 2009 og har i dag min egen konsulentvirksomhed, PraxisConsult. Mit fokus og virke bygger bl.a. på 12 års erfaring som topleder og mellemleder i privat og offentligt regi. Som konsulent underviser jeg medarbejdere og ledere i bevidstgørelse og udvikling indenfor distanceledelse, kommunikation, forandringer, samarbejde og motivation i såvel store som små, private som offentlige virksomheder og organisationer.

Distanceledelse breder sig med rivende hast i alle brancher og sektorer, og jeg oplever et stort behov for bevidstgørelse om og træning i den særlige vinkel på lederskabet og de kompetencer, distancelederen har brug for at fokusere på i det daglige for at opnå resultater.

Jeg lægger vægt på at sætte mig grundigt ind i kundens situation og udfordringer og tilpasser forløbet til de specifikke behov, der fylder i kundens bevidsthed og skaber resultater. Undervisning og forløb tager ofte udgangspunkt i afdækning af persontyper som en ramme for kommunikation om forskelligheder, styrker og udfordringer for den enkelte og teamet udfra devisen ”de andre er ikke mærkelige, bare anderledes end mig”.

Min stil er ukompliceret og meget lidt akademisk, og min styrke er at tale og skrive, så alle forstår det. Jeg oplever, at indlæring sker bedst gennem den nødvendige teori og mange praktiske øvelser, og jeg lægger vægt på at gøre tingene ordentligt færdige. Forandringer skal ikke kun sættes i gang, de skal også afsluttes, fejres og følges op. Og det gør ikke noget, at det har været sjovt undervejs.

Jeg er en ildsjæl, som tror på, at den værdibaserede tilgang til ledelse kan skabe store resultater og forandringer i en organisation, fordi det er kulturen og værdierne, der bestemmer resultatet af hver eneste handling hos hver eneste medarbejder. Mit særlige fokus er individet i teamet – et team, der anerkender hinandens styrker og bruger forskellighederne positivt, kan flytte bjerge.

Læs mere om leder- og medarbejderudvikling, foredrag, virksomhedsforløb og coaching på min hjemmeside, praxisconsult.dk

Anne Birgitte Lindholm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+45 61316369

LinkedIn || Facebook

Sunday the 21st.