bdswisserfahrung.npage.de

En ledelsesbog bliver til: Syv spørgsmål til forfatteren

Hvem er din bog skrevet til?

»Det er en bog for ledere, som ikke ser deres medarbejdere dagligt. Der er mange former for distance – det handler ikke kun om at sidde på den anden side af kloden, nej faktisk skal der ikke mere end 15 meters afstand til, før det påvirker kommunikation og samarbejde. Og set i det lys er distanceledelse jo et vidt begreb. Måske du har prøvet at samarbejde med nogen, som sidder på en anden etage eller i en bygning på den anden side af en vej. Eller på skiftehold, hvor du aldrig ser aften- eller natholdet. Det er faktisk de samme mekanismer, der går i gang, som når der er tale om meget større distance: Kommunikationen bliver sjældnere, og der opstår måske kulturforskelle eller en dem-og-os-kultur. Og så begynder vi også at lege gættelege«

Hvad mener du med gættelege?

»Der sker det, at alt det, vi ikke ved, det gætter vi os til. Når vi ikke ses så ofte, er der måske en masse information, som vi ikke får, og så begynder vi at gætte på hinandens hensigter og motiver i stedet. Kommunikationen – både den formelle og den uformelle kontakt – er sjældnere og kan være mere udsat for konkurrerende budskaber, og derfor er kravene til kvaliteten af kommunikationen høje, hvis ikke vi skal misforstå hinanden. For kan noget tolkes, så bliver det tolket. Det kalder jeg i bogen for megafoneffekten: Alle budskaber forstørres pga. distancen, og kan noget tolkes negativt eller kritisk, så bliver det det«

Hvordan undgår man så det?

»Det gør man først og fremmest ved at arbejde meget bevidst på at skabe tillid i relationerne. Når vi har tillid til hinanden, regner vi med, at den anden vil os det godt. Derfor gætter vi på positive hensigter, selv om vi måske ikke har tilstrækkelig information. Når der derimod er mistillid, gætter vi med det samme på, at stikker noget under – at der arbejdes med skjulte dagsordner, og at det helt sikkert er bevidst, at vi holdes udenfor…

Og så skal vi også være åbne og nærværende som ledere. Vi skal sørge for, at selv om vi ikke mødes ude ved kaffemaskinen eller på gangen, så får vi alligevel på anden vis den uformelle snak med hinanden, som opbygger tilliden og relationerne. Og netop på distancen er det utrolig vigtigt, at der er gensidig tillid, for når vi ikke ses til daglig, ved vi heller ikke, hvad der går godt, og hvad der går skidt. De fleste mennesker vil gerne fortælle om alt det, der går godt, mens det er sværere, når det går skidt. Skal medarbejderne eksponere usikkerhed og sårbarhed overfor deres leder, skal tilliden være til stede«

Hvilke andre udfordringer har distancelederen?

»Jeg har talt med rigtig mange distanceledere gennem de seneste par år, og jeg oplever, at mange går rundt med dårlig samvittighed og følelsen af utilstrækkelighed. Når vi så kommer lidt dybere ned i det, så handler det om, at de ikke rigtig har accepteret vilkåret ”distance”. Og hvis de ikke har accepteret dette vilkår, så præger det både deres adfærd, deres motivation, deres kommunikation og deres ledelse. Det at være organiseret på distancen kommer til at fremstå som noget meget vanskeligt og problemfyldt, og de forsøger af al magt at tvinge det ned i en form, der ”ligner” nærledelse så meget som muligt – og det er altså svært. Her kommer utilstrækkeligheden ofte ind, fordi de flyver og farer omkring for at være til stede for alle til enhver tid«

Hvad skal de så gøre i stedet?

»Hvis de omtaler og opfatter distancen som et problem, så bliver den sandsynligvis også et problem - både dem selv og for medarbejderne. Så de må acceptere grundvilkåret, definere sig selv som distanceleder, og ud fra dette indgå en ny psykologisk kontrakt – med sig selv«

Hvilken slags bog er det?

»Det er en bog med en praktisk tilgang til distancelederskabet. Hvert kapitel er bygget med et teoretisk afsnit, nogle eksempler fra virkeligheden – jeg har interviewet 10 distanceledere – samt spørgsmål til egen refleksion eller til diskussion med medarbejderne. Det er en praktisk arbejdsbog, der er lige til at gå til«

Anne Birgitte Lindholm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+45 61316369

LinkedIn || Facebook

Sunday the 21st.